Hiển thị kết quả duy nhất

6 ngày 5 đêm

HÀ NỘI - NAGOYA - NARA – OSAKA - - KYOTO -– HAMAMATSU - HAKONE - KAWAGUCHIKO – FUJI - TOKYO

đồng

5 ngày 4 đêm

Tour HÀ NỘI – TOKYO – HAKONE – NÚI PHÚ SĨ

đồng